Saugumas Ir Etika Pramoninėje Automatizacijoje: Iššūkiai Ir Gairės